column
Satelitte Cloud Maps and Selection of the Sites for Astronomical Observation in Yunnan
Li Xiaoming, Xie Guangzhong, Li Kaihua, Ding Youji, Wang Hanping, Wang Jiancheng, Zhu Xiaoxiang, Meng Xu, Fang Zongyi, Liu Yujie
1994, 0(1): 1-15.
Abstract PDF
Report of the Meteorological Observation on the Jiaozi Mountain
Li Xiaoming, Xie Guangzhong, Guo Baoen, Zhang Rongtian, Zhang Qiushen, Lu Ruwei, Wang Hangping, Wu Jianxing
1994, 0(1): 16-23.
Abstract PDF
Measurement of the Seeing Over the Jiaozi Mountain
Li Xiaoming, Xie Guangzhong, Lu Ruwei, Wang Jianchen, Zhang Youhong, Li Zhi, Wang Hangping, Li Kaihua
1994, 0(1): 24-27.
Abstract PDF
High—Resolution Observation and Analysis of the H-alpha Profile of HR1099
Cha Guangwei, Lu Fangjun, Liu Xuefu, Tan Huisong
1994, 0(1): 28-34.
Abstract PDF
Determination of the Level Error with the Electric-Collimator of the LLMC
Wang Xiaobin
1994, 0(1): 35-41.
Abstract PDF
Determination of the Irregularity of the Horizontal Axis with the Axis—Collimator
Wang Xiaobin
1994, 0(1): 42-48.
Abstract PDF
Cao Wenda, Yang Kaiping, Chen Guoqiang
1994, 0(1): 49-60.
Abstract PDF

Most Read Most Cited