column
Analysis of Optical Property of BL Lac Object CGRaBS J0141-0928
Chang Xin, Yi Tingfeng, Yang Xing, Gong Yunlu, Zhang Jiajian, Mao Lisheng
2022, 19(5): 401-411. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20211213.003
Abstract PDF
A Sudden Increase in Current During a Flare
Wang Nan, Liang Hongfei, Yang Liping, Sun Xia, Li Zihan
2022, 19(5): 412-422. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20211213.001
Abstract PDF
Real-time Digital FFT Spectrometer for Delingha 13.7 m Telescope
Li Zhenqiang, Zhang Xuguo, Li Jibin, Sun Jixian, Lu Dengrong, Dong Shouhao, Li Yapeng, Li Shengxue
2022, 19(5): 423-431. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20210916.002
Abstract PDF
The Design of Four Channel Equalization Amplifier Module for Radio Astronomy Receiver
Ning Yunwei, Yan Hao, Cao Liang, Ma Jun, Li Xiaofei, Liu Feng, Chen Yong
2022, 19(5): 432-437. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20210930.001
Abstract PDF
Study on Non-uniform Temperature Field and Thermal Deformation of Antenna Alidade
Yi Letian, Xu Qian, Li Lin, Wang Hui
2022, 19(5): 438-446. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220729.001
Abstract PDF
Research and Assessment on Key Issues of ICAO SARPs for BeiDou Navigation Satellite System
Chen Ying, Lu Jun, Liu Cheng, Shao Bo, Zhang Jian, Yuan Bin
2022, 19(5): 447-457. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220113.001
Abstract PDF
Performance Analysis of China Regional Aviation Service of MSAS
Shao Bo, Zhang Jian, Xiong Shuai
2022, 19(5): 458-469. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20211112.002
Abstract PDF
Research on Compression of Pulsar Candidate Diagnostic Images Based on WBS and Deep Neural Network
Jiang Jiatao, Xie Xiaoyao, Yu Xuhong
2022, 19(5): 470-478. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220323.001
Abstract PDF
Preliminary Study of Transient RFI Feature Recognition Algorithm Based on Template
Zhang Yazhou, Zhang Hailong, Zhang Meng, Wang Jie, Ye Xinchen, Wang Wanqiong, Li Jia, Du Xu
2022, 19(5): 479-486. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20210915.001
Abstract PDF
Research on Fast Calibration of Rotary Encoder Based on Particle Swarm Optimization
Hou Xiaozheng, Xu Qian, Liang Juan, Yi Letian, Xue Fei, Wang Hui
2022, 19(5): 487-492. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20211213.002
Abstract PDF
Multi-linear Regression Model to Estimate Temperature Signal in FAST Project Active Reflective Surface Health Monitoring System
Sun Xiao, Wang Qingmei, Li Zhenwei, Qiao Feng, Chu Jingjing
2022, 19(5): 493-499. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220113.003
Abstract PDF
Data Organization Method of Space Astronomical Satellite Based on Heterogeneous Database
Yang Xiaoyan, Liu Zhiqi, Sun Xiaojuan, Shi Tao, Ji Zhen, Tong Jizhou
2022, 19(5): 500-508. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220128.001
Abstract PDF
A Review of Fast Radio Burst Search Methods Based on Machine Learning
Liu Yanling, Chen Maozheng, Yuan Jianping
2022, 19(5): 509-517. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20210916.001
Abstract PDF
Design of Remote Observatory Control Software Based on WeChat
He Shousheng, Wang Chuanjun, Fan Yufeng, Yu Xiaoguang, Wang Deqing, Huang Yongping, Wang Jiankun
2022, 19(5): 518-523. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220113.002
Abstract PDF
Design and Implementation of Data Analysis Software of Insight-HXMT Satellite
Zhao Haisheng, Nie Jianyin, Li Xiaobo, Ge Mingyu, Li Chengkui, Song Liming
2022, 19(5): 524-529. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20211115.001
Abstract PDF
Test of Predicting Earthquakes by Titius-Bode Law
Hu Hui, Gao Yuping, Yin Dongshan
2022, 19(5): 530-534. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220113.004
Abstract PDF

Most Read Most Cited