column
Broadband Spectral Index Distribution of Blazar and its Taxonomic Function
Chen Zhihui, Yi Tingfeng, Chen Junping, Wang Na, Pu Zhiyuan, Zhang Shun
2023, 20(3): 189-197. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230323.001
Abstract PDF
Revisiting the White Dwarf-Neutron Star Binary Model on the Periodic Activity of Repeating FRBs
Lin Yiqing, Cheng Zaijun
2023, 20(3): 198-203. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230320.001
Abstract PDF
The Medium and Long Period Broad Band Spectral Index Characteristics of Flat Spectrum Radio Quasar 3C 454.3
Wu Yuecheng, Gong Yunlu, Feng Taotao
2023, 20(3): 204-210. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230118.001
Abstract PDF
An Application of Non-Foster Matching Circuit in Improving Lunar Low-frequency Membrane Antenna
Zhou Jia, Wu Fengquan, Sun Shijie, Suo Nanben, Zhang Jiao, Chen Xuelei
2023, 20(3): 211-218. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230314.004
Abstract PDF
Development and Testing of 4-element Microstrip Antenna Array
Duan Xuefeng, Yan Hao, Wang Kai, Li Jian, Cao Liang, Pei Xin, Ma Jun, Liu Yanling
2023, 20(3): 219-226. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230118.004
Abstract PDF
Type Ⅱ Radio Burst was Detected for the First Time by Qitai LFRA at 18-50 MHz
Yang Wenjun, Wang Zhen, Ping Jinsong, Yan Fabao, Lu Guang, Wang Mingyuan, Shen Yumei, Xu Bingqiang, Bai Yu
2023, 20(3): 227-233. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230320.006
Abstract PDF
Astrometry-Oriented Relative Photometry Test of Dwarf Planet Haumea
Li Dan, Guo Bifeng, Lu Xing, Hao Jianan, Peng Qingyu
2023, 20(3): 234-240. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230320.005
Abstract PDF
Strong Interference and Momentary Occlusion Target Tracking Method Based on Kalman Filter
Wang Enwang, Chen Xiaolin, Wang Enda
2023, 20(3): 241-249. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230314.002
Abstract PDF
Research on Micro-displacement Actuator for High Precision Mirror Position Control
Shuai Yulin, Niu Dongsheng, Wang Hai, Pan Cong
2023, 20(3): 250-257. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230320.003
Abstract PDF
Optimization of Charge Measurement for LHAASO Muon Detector
Wang Changbei, Zuo Xiong, Jia Huanyu, Pang Binyu, Wang Hui
2023, 20(3): 258-266. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230320.004
Abstract PDF
Xception-AS: An Automatic Object Classification Algorithm Based on the Structure of Xception Model
Li Xin, Tu Liangping, Li Juan, Gao Xiang, Feng Xueqi, Zhong Zhengdi
2023, 20(3): 267-274. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230314.003
Abstract PDF

Most Read Most Cited