column
On the Inclinations of the Host Galaxies of H2O Masers
HUANG Feng, ZHANG Jiang-shui, GUO Qian
2009, 6(2): 83-91.
Abstract PDF
Distribution of Neutron Exposures in the S-process Region of an AGB Star
ZHANG Feng-hua, ZHANG Bo
2009, 6(2): 92-99.
Abstract PDF
Analysis of a Complex Solar Radio Burst
MA Yuan, WANG De-yu, WANG Min, YAN Yih-ua
2009, 6(2): 100-106.
Abstract PDF
Analysis of the PDOP of Walker Constellation
ZHANG Jun, WU Zhai-lian
2009, 6(2): 107-118.
Abstract PDF
The Centroid of Speckle Image and the Wavefront Tilt
LIU Zhong, DAI Yi-chun, JIN Zhen-yu, QIU Yao-hui
2009, 6(2): 119-123118.
Abstract PDF
The Solution of Dwell Time of Ion-beam Figuring Based on the Clean Algorithm
YANG Bo-ping, GUO Wei-yuan
2009, 6(2): 124-129.
Abstract PDF
Design of Electronic Circuits for an Astronomical CCD Camera
CHEN Jian-jun, LI Bin-hua, ZHANG Niu-hu, LI Han-qing, SONG Qian
2009, 6(2): 130-135.
Abstract PDF
Photometric Accuracy of the Xinglong 80cm Tsinghua-NOAC Telescope(TNT)
ZHENG Wei-kang, QIU Yu-lei, WANG Jing, DENG Jin-song, HU Jing-yao, WEI Jian-yan
2009, 6(2): 136-141.
Abstract PDF
Solution of Data Bus for the Space Solar Telescope
ZHANG Lei, SUN Cai-hong
2009, 6(2): 142-146.
Abstract PDF
A Study of a Method for the Coplanar Splicing of Segments into a Large-aperture Mirror Based on the Keck Method
LI Yan, YUAN Xiang-yan, CUI Xiang-qun
2009, 6(2): 147-153.
Abstract PDF
Study of the Tests of Large-aperture and Fast Focal Ratio Convex Hyperboloid Mirrors with a "Stitching"Method
ZENG Jing, LI Xin-nan
2009, 6(2): 154-160.
Abstract PDF
Astronomical Background of the Earthquake at Wenchuan
HU Hui, LIN Hui, YIN Zhi-qiang, SU You-jin, FU Hong, HAN Yan-ben, GAO Yi-fei
2009, 6(2): 161-166.
Abstract PDF

Most Read Most Cited