column
Spectral Line Observation and Data Calibration of Tianma 65m Radio Telescope
Wu Yajun, Liu Qinghui, Li Juan, Zhao Rongbing, Chen Xi, Yuan Jin
2017, 14(1): 1-7.
Abstract PDF
Pulsar Searching Techniques and Their Applications to FAST Pulsar Search
Pan Zhichen, Qian Lei, Yue Youling
2017, 14(1): 8-16.
Abstract PDF
Low Frequency Antenna on the Moon
He Ruoyu, Zhang Hongbo, Su Yan, Kong Deqing, Zhu Xinying, Liu Jianjun
2017, 14(1): 17-24.
Abstract PDF
An Improvement of Laser Ranging Equation in Practical Use
Zhai Dongsheng, Tang Rufeng, Li Chunxiao, Xiong Yaoheng
2017, 14(1): 25-31.
Abstract PDF
Research on the Distribution of Echo Photons in Laser Ranging System
Tang Meirong, He Lijuan, Zhai Dongsheng, Li Yuqiang, Tang Rufeng, Li Zhulian
2017, 14(1): 32-38.
Abstract PDF
Analysis of the Detection Ability for the GEO Region of the Ground-Based Electro-Optic Telescope
Hu Jingjing, Liu Jing, Cui Shuangxing, Cheng Haowen
2017, 14(1): 39-44.
Abstract PDF
Azimuth Estimation of a Moving Receiver by GPS Speed Measurement
Li Jiawei, Li Fang, He Ruizhu
2017, 14(1): 45-51.
Abstract PDF
Stray-Light and Space PSF Measuring of the Multi-Band Spectrometer of the 1m New Vacuum Solar Telescope
Han Xiao, Xu Zhi, Li Zhenggang, Jin Zhenyu, Wang Rui
2017, 14(1): 52-59.
Abstract PDF
Research on the ROACH2-GPU-Cluster-Based Correlator——Design and Implementation of an F-engine Model
Niu Chenhui, Wang Qunxiong, Zheng Xiaoping, Tian Haijun, Wu Fengquan, Li Jixia, Chen Xuelei, Hao Jie
2017, 14(1): 60-69.
Abstract PDF
A Study of Baffle Turbulence in Open Truss Telescope Based on CFD Software
Li Taoran
2017, 14(1): 70-77.
Abstract PDF
A Simulation of the Absolute Flatness Measurement Based on the Two Flats Test
Liu Qiang, Xu Chen, Li Xinnan
2017, 14(1): 78-86.
Abstract PDF
The Dome Auto Control System of the 1.2m Telescope at Yunnan Observatories
He Lijuan, Ju Dehua, He Chao, Li Zhulian, Li Rongwang, Li Yuqiang
2017, 14(1): 87-93.
Abstract PDF
Construction and Application of the Data Center in Xinjiang Astronomical Observatory
Zhang Hailong, Wang Jie, Wang Wanqiong, Nie Jun, Ye Xinchen, Zhu Yan, Tohtonur
2017, 14(1): 94-102.
Abstract PDF
A New Method to Observe Radio Astronomy Signal: Centimeter-Decimeter Spectral Line——Based on High Performance Integrated Circuit
Yin Qijun, Zhu Liang, He Lesheng, Dong Liang, Liu Junqing
2017, 14(1): 103-109.
Abstract PDF
Analysis of the Influence of Solar Wind and Anti Solar Wind Flicker Strategy on the Transmission Channel of Mars Probes
Xue Xiping, Li Chunlai, Kong Deqing, Zhang Hongbo
2017, 14(1): 110-116.
Abstract PDF
A Design of Polyphase Filter Bank for Radio Astronomy Based on CUDA
Tohtonur, Zhang Hailong, Wang Jie
2017, 14(1): 117-123.
Abstract PDF
Research on Multi-Projector Image Blending for Full Dome Screen in Digital Planetariums
Zhang Ya, Fan Dongwei, Su Liying, Xu Pengfei, Cui Chenzhou, Wan Wanghui, Li Zheng, Chen Yue, He Boliang, Han Xu, Li Changhua, Li Shanshan, Mi Linying, Song Wenming, Wang Jiawei, Yang Sisi
2017, 14(1): 124-131.
Abstract PDF
Star, Asterism and Constellation in Traditional Chinese Name System of Celestial Objects
Li Weibao, Chen Jiujin, Feng Yongli, Tao Jinping
2017, 14(1): 132-134.
Abstract PDF

Most Read Most Cited