column
The Statistical Research of the Spatial Distribution and Time Variation of Pulsar
Wang Hui, Jia Huanyu, Zhou Xia, Mu Xueling, Wang Yin, Zhang Yunlong, Wang Jiake
2017, 14(4): 407-413.
Abstract PDF
Research of Control Algorithm for Antenna High Pointing Accuracy
Li Ning, Liu Zhiyong, Wang Na, Lei Zhigang
2017, 14(4): 414-420.
Abstract PDF
Real-Time Data Processing in Mingantu Ultrawide Spectral Radio Heliograph Based on Spark Streaming
Wei Shoulin, Liu Pengxiang, Wang Feng, Deng Hui, Liang Bo, Dai Wei
2017, 14(4): 421-428.
Abstract PDF
Application of GT668SLR-1 Event Timer in Satellite Laser Ranging
Pi Xiaoyu, Ju Qinghua, Tang Rufeng, He Lijuan, Zhang Haitao
2017, 14(4): 429-435.
Abstract PDF
Realization of Automatic Pointing Correction and Calibration for 66m Deep-Space Antenna in Jiamusi
Zhang Zhidong, Han Lei, Cai Boyu, Yue Shilei, Wang Jun, Li Junqiang, Xu Jun, Han Jinlin
2017, 14(4): 436-442.
Abstract PDF
Application of Chirp Signal in Astronomical Observation
Fan Jiangtao, Ma Guanyi, Wan Qingtao, Zhang Jie
2017, 14(4): 443-451.
Abstract PDF
Research and Implementation of Transient Quick Response and Automatic Observation System
Fu Xiachuan, Wu Chao, Huang Maohai, Zhang Mo, Lu Xiaomeng
2017, 14(4): 452-460.
Abstract PDF
Implementation and Application of the Lunar Exploration Simulation System
Zhang Jing, Liu Jianjun, Gao Xingye, Chen Zheng
2017, 14(4): 461-471.
Abstract PDF
Fast Image Definition Evaluation Based on Energy Concentration for Auto-Focusing on Wide-Angle Telescope
Yuan Jiahui, Cai Hongbo, Wei Jianyan
2017, 14(4): 472-480.
Abstract PDF
A High-Performance Distribution Method of Astronomical Data Based on MPI+CUDA
Fang Bing, Deng Hui, Zhang Xiaoli, Mei Ying, Shi Congming, Chen Xiaolin, Dai Wei, Wu Jingping, Wang Feng
2017, 14(4): 481-487.
Abstract PDF
Development of Ka-Band Wideband Circular Polarizer
Jia Ru, Li Bin
2017, 14(4): 488-494.
Abstract PDF
Monitor and Analysis on Optical Observing Conditions at Nanshan Observatory
Hu Ping, Li Rui, Wang Na, Wei Peng
2017, 14(4): 495-501.
Abstract PDF
NVST Defocus-Detect System
Li Pengfei, Ju Qinghua, Fang Yuliang, Liu Guangqian
2017, 14(4): 502-510.
Abstract PDF
The Research of Deformation on Load about the Terminal Instruments Derotator Platform of NVST
Liang Yu, Li Zhenggang, Xu Jun
2017, 14(4): 511-518.
Abstract PDF
Experimental Research on Piston Detecting Method for Optical Synthetic Aperture Systems
Liu Qing, Jiang Aimin
2017, 14(4): 519-525.
Abstract PDF
Design and Mechanics Analysis for a Space-Based Detection Scheme of DSO Primary Optical Telescope
Wang Qiang, Hu Qiqian, Ni Houkun, Zhang Haiying
2017, 14(4): 526-532.
Abstract PDF
The First Astronomical Point in Yunnan
Li Weibao, Chen Jiujin, Yang Guangpu, Tao Jinping, Feng Yongli
2017, 14(4): 533-538.
Abstract PDF

Most Read Most Cited