column
Quasi-periodic Variations in the Radio Light Curves of Fermi Blazars
Wen Yi, Xiao Yuting, Li Xiaopan, Yang Haiyan
2023, 20(2): 95-102. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20221116.002
Abstract PDF
Design of Inverted “V” Grid Dipole Antenna
Wang Weidong, Xie Huanhuan, Liu Peng, Dong Liang
2023, 20(2): 103-110. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230118.005
Abstract PDF
Multi-model Fusion Method to Estimate Zenith Tropospheric Delay
Lei Yu, Zhao Danning, Xu Jinsong, Cai Hongbing
2023, 20(2): 111-122. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20221122.001
Abstract PDF
Light Curve Modeling of Semi-detached Binaries Based on Neural Network
Xiong Jianping, Liu Chao, Li Jiao, Li Chunqian, Zhao Yongheng
2023, 20(2): 123-134. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20221116.001
Abstract PDF
Method for Crosstalk Image Correction of Digital Camera Based on Calibration and Image Processing
Yan Xiaohui, Zhang Yuheng, Song Qian
2023, 20(2): 135-144. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20221123.001
Abstract PDF
Algorithm Optimization and Parallelization of PRESTO Single Pulse Search
Fu Zhiming, Chen Zonghao, Liang Nan, Yu Xuhong, Shao Guangsheng, Zhang Bin, Xie Xiaoyao
2023, 20(2): 145-153. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230118.002
Abstract PDF
Deployment and Testing of Pulsar Data Processing Software Based on Container
Ye Xinchen, Zhang Hailong, Wang Jie, Zhang Meng, Zhang Yazhou, Wang Wanqiong, Li Jia, Du Xu
2023, 20(2): 154-164. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230118.003
Abstract PDF
Digital Temperature Control Design of Hydrogen Maser
Sun Changpin, Li Xirui, Liu Tiexin
2023, 20(2): 165-172. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230119.003
Abstract PDF
Design and Implementation of Automatic Photometry Program Based on Python
Yuan Huiyu, Zhao Juan, Yang Yuangui
2023, 20(2): 173-178. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230119.002
Abstract PDF
Design and Implementation of the Chinese Ancient Celestial Phenomenon Catalogue
Cui Jianhua, Li Geng, Zhao Yongheng
2023, 20(2): 179-188. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20230119.001
Abstract PDF

Most Read Most Cited