column
Study on Color Index of the Fermi Blazars
Li Futing, Zhang Xiong, Xiong Dingrong, Xu Xiaolin, Ren Guowei, Yan Peilin
2020, 17(4): 405-413.
Abstract PDF
The White Dwarf-neutron Star Binary Model of Repeating FRBs
Lin Yiqing, Cheng Zaijun
2020, 17(4): 414-418.
Abstract PDF
Observational Properties of Radio Emission Beams of PSR J1906+0746 and Its Implication
Huang Wenjun, Huang Xiujian, Wen Zhigang, Wang Hongguang
2020, 17(4): 419-428.
Abstract PDF
A Design of a Digital Spectrum Analyzer Based on the Roach II Platform
Liu Ye, Liu Qi, Li Jian, Wang Yue
2020, 17(4): 429-438.
Abstract PDF
Analysis and Research on Noise Injection Calibration Method of K-band Ambient Temperature Receiver
Wang Kai, Yan Hao, Duan Xuefeng, Ma Jun, Chen Maozheng, Wang Yang, Cao Liang, Chen Chenyu, Li Peng
2020, 17(4): 439-445.
Abstract PDF
The Research on Range Based Location Algorithms in Radio Interference
Zhao Qinghua, Li Jianbin, Zhang Tao
2020, 17(4): 446-453.
Abstract PDF
A Dynamic Filtering Method Based on Generalized Extension Approximation Theory
Liu Cheng, Li Fang, Gao Weiguang, Wang Wei
2020, 17(4): 454-462.
Abstract PDF
Research on Measurement Method of Laser Spot Characteristics
Wan Fan, Tang Rufeng, Zhai Dongsheng, Su Xiangze, Zhao Chuangchuang, Li Yuqiang
2020, 17(4): 463-470.
Abstract PDF
Shafting System Upgrade for the Solar Magnetism and Activity Telescope
Chen Chuiyu, Guo Jingjing, Lin Jiaben, Deng Yuanyong
2020, 17(4): 471-479.
Abstract PDF
Accurate Measurement of All-sky Camera's Attitude Based on Virtual Planetarium
Li Xiaobo, Liu Yu, Cui Chenzhou, Song Tengfei, Wang Jingxing, Fan Jiankang
2020, 17(4): 480-491.
Abstract PDF
A Review of Application of Surface Penetrating Radar in the Moon and Deep-space Exploration
Wang Ruigang, Su Yan, Hong Tiansheng, Dai Shun, Liu Chendi
2020, 17(4): 492-512.
Abstract PDF
Algorithm for Estimating Pointing Error of Large Dual-reflector Antenna
Wei Shanxiang, Wang Qiming, Kong Deqing, Zhao Baoqing, Zhu Ming, Wang Qingmei
2020, 17(4): 513-521.
Abstract PDF
Development and Realization of the Software for Automatic RFI Monitoring System
Wang Yue, Liu Qi, Liu Ye, Su Xiaoming
2020, 17(4): 522-530.
Abstract PDF
Research on Performance Evaluation Method of Remote High Precision Measuring Equipment
Yu Dongjun, Zhu Zixuan, Song Benning, Deng Shenxiong
2020, 17(4): 531-537.
Abstract PDF
Research and Enlightenment of Heat Protection System of Parker Solar Probe
Huang Shanjie, Lin Jun, Jin Zhenyu, Song Tengfei, Xu Fangyu
2020, 17(4): 538-547.
Abstract PDF
Automatic Control of Astronomical Dome Based on ASCOM and PLC
Zhang Guanjun, Song Tengfei, Cheng Xiangming, Wang Jingxing, Zhang Yigong
2020, 17(4): 548-554.
Abstract PDF

Most Read Most Cited