column
The Test of the Hardiness-duration Correlation in the Two Classes of Gamma-ray Bursts
Pan Caijuan, Lin Yingru, Lu Weijian, Yang Jie
2022, 19(6): 535-539. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220920.001
Abstract PDF
Study on Energy Spectrum Characteristics of EP and α “Double Tracking” Gamma-ray Bursts
Wang Chen, Peng Zhaoyang, Chen Jiaming
2022, 19(6): 540-551. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220415.003
Abstract PDF
Research on Measurement of Radio Interference Source Based on Four-antenna Line Array
Liu Daorui, Miao Sheng, Dong Liang, Wang Xiaorui, Tian Bin, Li Shengyang, Guo Shaojie
2022, 19(6): 552-558. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220601.001
Abstract PDF
Automatic Identification and Parameter Extraction of Solar Type Ⅲ and Ⅱ Radio Burst Based on Probabilistic Hough Transform
Shen Faxin, Gao Guannan, Wang Min
2022, 19(6): 559-567. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220531.001
Abstract PDF
A Radio Source Fringe Search Algorithm for Space VLBI
Zhu Xiaona, Tong Li, Zheng Weimin, Zhang Juan
2022, 19(6): 568-575. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220718.001
Abstract PDF
Research and Performance Assessment of BDSBAS Time System Interoperability
Liu Cheng, Chen Ying, Xiong Shuai, Shao Bo, Zhang Jian, Wang Wei
2022, 19(6): 576-587. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220517.001
Abstract PDF
Study on Pointing and Tracking Model of Coude Focal Plane of Altazimuth Solar Telescope
Liu Ronghui, Liu Hui, Mu Hengyu, Liu Guangqian
2022, 19(6): 588-595. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220518.001
Abstract PDF
Research on Improving the Efficiency of YFOSC Spectrum Observation
Chen Yuyang, Wang Chuanjun, Fan Yufeng, Lun Baoli
2022, 19(6): 596-605. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220415.001
Abstract PDF
Research on Mutual Coupling of Array Antenna
Duan Xuefeng, Wang Kai, Li Jian, Yan Hao, Ning Yunwei, Cao Liang, Ma Jun
2022, 19(6): 606-612. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220624.001
Abstract PDF
Application of RFI Mitigation Technology in Radio Astronomy
Zhang Hailong, Zhang Yazhou, Wang Jie, Ye Xinchen, Wang Wanqiong, Li Jia, Zhang Meng, Du Xu
2022, 19(6): 613-625. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220415.002
Abstract PDF
An Intelligent Simulation and Detection System on Molecular Clump of MWISP Measured Data
Zhou Guangrong, Zeng Xiangyun, Zeng Shuguang, Huang Yao, Zheng Sheng, Luo Xiaoyu, Chen Zhiwei, Jiang Zhibo
2022, 19(6): 626-635. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220630.001
Abstract PDF
Classification of Sunspot Magnetic Types Based on Dual Model Integration
Chen Qingyuan, Jin Fan, Feng Dehua, Wang Yunlong, Liang Yijun
2022, 19(6): 636-644. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20220415.004
Abstract PDF

Most Read Most Cited