column
The Medium and Long Period Light Variation Characteristics of FSRQ 3C 454.3
Wu Yuecheng, Zhang Haojing, Yu Lian, Xu Xiaolin
2020, 17(1): 1-7.
Abstract PDF
Differences in Power Law Index Distribution of Hard X-ray Light Curves of AGN Subclasses
Zhang Yan, Ma Li, Yang Xing, Mao Lisheng, Li Tao, Gong Yunlu, Yi Tingfeng
2020, 17(1): 8-12.
Abstract PDF
On the Multi-frequency Emission Regions of the Mode Switching Pulsar PSR J0614+2229
Zhang Yanrong, Chen Jianling, Wang Hongguang, Huang Xiujian
2020, 17(1): 13-20.
Abstract PDF
The Impact of Magnetic Decay Braking Torque on the Secular Retardation of Spin of Two-Components of Pulsars
Li Linsen
2020, 17(1): 21-26.
Abstract PDF
Searching for Carbon-enhanced Metal-poor Main-sequence Turnoff Stars and the Abundances Analysis
Zhang Shilin, Li Haining, Zhao Gang
2020, 17(1): 27-38.
Abstract PDF
Research Progress on Detection of Coronal Mass Ejection
Guo Min, Shang Zhenhong, Qiang Zhenping, Li Jingtao, Xian Xianggui, Yang Zhipeng
2020, 17(1): 39-51.
Abstract PDF
Surface Measuring Methods of Large Antenna: A Review
Wang Zan, Kong Deqing, Chen Zhiping
2020, 17(1): 52-59.
Abstract PDF
The Harmonic Interference Problem of LO in Delingha mm Wave Telescope
Li Zhenqiang, Zhang Xuguo, Li Jibin, Zhang Hailong, Sun Jixian
2020, 17(1): 60-67.
Abstract PDF
High-contrast Imaging Design and Numerical Simulation of Exoplanets Detection in Full-working Area
Shen Yuliang, Dou Jiangpei
2020, 17(1): 68-75.
Abstract PDF
Research on Denoising Algorithm for Camera Image of All-day Camera
Gao Zhenbin, Li Mengci, Qiu Bo, Chen Jianjun, Cao Zihuang, Song Tao
2020, 17(1): 76-84.
Abstract PDF
Classification of Astronomical Spectra Based on DenseNet
Wang Qixun, Zhao Gang, Fan Zhou
2020, 17(1): 85-95.
Abstract PDF
Design and Development of Observation Log Tool for Lijiang 2.4-meter Telescope
Wang Chuanjun, Wang Deqing, Xiao Jian, Yin Shucheng, Wang Feng, Fan Yufeng, He Shousheng, Ding Xu
2020, 17(1): 96-103.
Abstract PDF
Design and Realization of Remote Observatory Power Integrated Control and Monitoring Module
Wang Chuanzhong, Su Liying, Han Jun, Cui Chenzhou, Wang Xianhai, Fan Dongwei
2020, 17(1): 104-110.
Abstract PDF
Investigation and Analysis of Core Functional Requirements of China VO
Xu Yunfei, Fan Dongwei, Cui Chenzhou, He Boliang, Li Changhua, Yu Ce, Xiao Jian, Li Shanshan, Mi Linying, Han Jun, Tao Yihan, Wang Chuanjun, Zhang Hailong, Liu Liang, Li Zheng, Han Xu, Yang Sisi, Yang Hanxi, He Lan, Zhang Lei, Cui Shun, Wang Chuanzhong, Su Liying, Chen Li, Qiao Cuilan, Xu Qian, Li Xiangru, Yang Haifeng, Cao Zihuang, Wang Junfeng, Qiang Zhenping, Bai Chunhai, Zhou Weihong, Yuan Guowu, Bai Zhengyao, Li Ji, Zheng Zipeng, He Shousheng, Qu Caixia, Sun Jixian, Lu Dengrong, Zhao Yongheng
2020, 17(1): 111-120.
Abstract PDF
Design and Implementation of Visualization and Analysis Tool for 1-D Spectrum Based on MATLAB
Zhang Shanhu, Qiu Dan, Nie Jialu, Li Chongsheng, Wang Xidong, Tian Haijun, Liu Gaochao, Zheng Sheng
2020, 17(1): 121-128.
Abstract PDF
Statistical Analysis of Night-time Astronomical and Meteorological Characteristics in Fengweiqing of Dali
Wang Jingxing, Song Tengfei, Liu Yu, Li Zhongmu, Shen Yuandeng, Huang Jin, Oloketuyi Jacob, Zhang Xuefei, Liu Shunqing, Li Xiaobo, Zhao Mingyu
2020, 17(1): 129-136.
Abstract PDF

Most Read Most Cited